Wij kennen de weg!

Koekkoek, taxatie & advies

Op zoek naar een deskundige?

Regelmatig worden we gevraagd om een deskundigenadvies inzake planschade en erfpacht.

Onlangs hebben we voor STAB een taxatie mogen uitvoeren in de regio Zwolle. En hebben we voor een gemeente in de Achterhoek diverse taxaties uitgevoerd op het gebied van erfpacht.

Ons streven is om bij de taxaties alle aspecten die een rol spelen  in de juiste context te plaatsen en vervolgens voor onze opdrachtgever een heldere analyse, waardering en verslaglegging te presenteren.