Koekkoek Taxatie & Advies

Koekkoek Taxatie & Advies is een zelfstandig, onafhankelijk adviesburo, werkzaam in de vakgebieden vastgoed en grondzaken.

Anneke is ruim 20 jaar werkzaam in het vastgoed en heeft ruime ervaring zowel bij de overheid als bij particulieren.

Opdrachtgevers zijn ondermeer: particulieren, ontwikkelaars, gemeenten, provinciale overheden, bestuursrechtspraak, accountantskantoren en financiële instellingen.

Specialist in het vakgebied, ruime ervaring en expertise, een persoonlijke aanpak en enthousiasme.

Kenmerkend voor zowel het proces als het resultaat is een professionele benadering en een pragmatische houding, gericht op maximaal resultaat voor de opdrachtgever. Voor Langenhof makelaar & rentmeester zijn relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Een scala aan werkzaamheden worden door ons uitgevoerd:

  • aan- en verkoop van onroerend goed
  • taxaties (waaronder (NWWI)
  • onteigeningen
  • herbestemming landelijk vastgoed
  • planschade
  • planontwikkeling
  • erfpacht

Koekkoek Taxatie & Advies werkt op diverse fronten samen met Koekkoek projectmanagement.